LID WORDEN ALS VERENIGING OF ALS INDIVIDUEEL PERSOON


Jouw vereniging wenst lid te worden van WVFD vzw?

Stuur met onderstaand formulier volgende gegevens:
* de naam van de vereniging

* het e-mailadres dat voor de vereniging gebruikt wordt

* het adres van de vergaderplaats

* de naam van de verantwoordelijke van de vereniging met telefoon- en/of GSM-nummer

 

Je wenst als individuele persoon lid te worden van WVFD vzw?

Stuur met onderstaand formulier volgende gegevens:
* jouw voornaam en familienaam

* jouw e-mailadres 

* jouw adres 

* jouw telefoon- en/of GSM-nummer

 

Lees zeker eens de statuten met bijzondere aandacht voor TITEL II met artikels 5,6 en 6bis.
Lees ook het intern reglement.

WVFD neemt zo spoedig mogelijk contact met jou op.

 

Lidmaatschap vernieuwen.

Men vernieuwt best zijn lidmaatschap door tijdig het lidgeld te betalen.

Het lidgeld bedraagt € 30,00 per kalenderjaar te storten op bankrekening BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw (tussen 1 december en 15 januari). 

LET WEL: vermeld steeds de naam van de vereniging of van de persoon waarvoor betaald wordt.

 

Richtlijn bij het invullen van onderstaand formulier:

velden met een * zijn verplichte velden. Indien je individueel lid wenst te worden vul je bij het veld "naam vereniging" ook jouw naam in.