LID WORDEN ALS VERENIGING, GROEP OF ALS INDIVIDUEEL PERSOON


Jouw vereniging/groep wenst lid te worden van WVFD vzw?

 

Stuur volgende gegevens naar secretariswvfd@telenet.be
* de naam van de vereniging

* adres

* het e-mailadres dat voor de vereniging gebruikt wordt

* de naam van de verantwoordelijke/contactpersoon van de vereniging met telefoon- en/of GSM-nummer

 

Je wenst als individuele persoon lid te worden van WVFD vzw?

 

Stuur een mail met volgende gegevens naar secretariswvfd@telenet.be :
* jouw voornaam en familienaam

* jouw e-mailadres 

* jouw adres 

* jouw telefoon- en/of GSM-nummer

 

Lees zeker eens de statuten met bijzondere aandacht voor TITEL II met artikels 5,6 en 6bis (rechten en plichten van de leden).
Lees ook het intern reglement.

WVFD neemt zo spoedig mogelijk contact met jou op.

 

Lidmaatschap vernieuwen 

Men vernieuwt best zijn lidmaatschap door tijdig het lidgeld te betalen.

Het lidgeld bedraagt:

  • € 30,00 per kalenderjaar voor en individueel lid
  • € 40,00 per kalenderjaar voor een fotoclub.

 

te storten op bankrekening BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw (tussen 1 december en 15 januari). 

LET WEL: vermeld steeds de naam van de vereniging of van de persoon waarvoor betaald wordt.