Wat is "alternatieve fotografie" ? 

Op STANDPUNTEN 3 (14/10/2020) probeerden de aanwezigen tot een definitie te komen.

Aan de hand van de door de deelnemers ingezonden beelden hebben we kunnen vaststellen dat alternatieve fotografie zich niet zomaar laat vatten in een specifieke definitie.
Theoretisch zouden we kunnen stellen dat alternatieve fotografie alles is wat afwijkt van traditionele fotografie of zoals een deelnemer zo mooi kon verwoorden alternatief is het vangnet voor alles wat niet traditioneel is.
Dit klopt! Maar in de praktijk blijkt dat dit zeer breed is (breder dan dat we dachten).
Alternatieve fotografie gaat van zeer lichte afwijkingen t.o.v. traditionele fotografie tot totaal abstracte beelden, verkregen via fotobewerkingsprogramma's.
De deelnemers waren van oordeel dat niet de methode van hoe het beeld is ontstaan in ogenschouw moet genomen worden, maar het eindresultaat om te beoordelen of het alternatief is of niet.
Alternatieve fotografie kan men met 'eenvoudige' trucjes zelf maken (zonder fotobewerkingsprogramma's) door bijvoorbeeld een beeld te maken door een bevuild of bedampt venster, een creatie in de mist, een dubbele belichting, dualiteit in het beeld, inkadering van het beeld,...
Wat wel telkens naar voren kwam was dat men bij een alternatief beeld steeds door het beeld werd uitgenodigd om dichter te gaan kijken en zaken te ontdekken.  
Het was meestal niet direct duidelijk wat men zag of het beeld was zo mystiek en sfeervol dat men bleef kijken. 
Sommige beelden waren zo bewerkt dat het kunstwerkjes werden, schilderijtjes of bij sommige zelfs strips. 
Men kan altijd de vraag stellen of dit nog onder de noemer van fotografie valt (niettegenstaande de bronbeelden waaruit het eindresultaat is gemaakt, foto’s zijn) of eerder creatief met foto's een kunstwerk maken, waardoor je onmiddellijk in de omgeving komt van wat men experimenteel noemt. Alternatief waren de beelden zeker!
Wat ook boeiend was betrof de uitleg van de auteurs waarom een beeld was gemaakt, of hoe of wat er te zien was! Dikwijls hadden de deelnemers er zelf een andere interpretatie aan gegeven.
Kortom, het was een zeer verhelderend debat en een interessante avond maar... de slotsom is dat men alternatieve fotografie niet in 1 zinnetje kan omschrijven, tenzij men kort door de bocht gaat en zegt: "alles wat afwijkt van het normale".  
Danny.

 

Hieronder de beelden die ter bespreking aangeboden werden door Johan De Vriese, Jean-Marie Cloet, Daniël Kyndt, Nathalie Demuynck, Hilde Vereenooghe, Dirk Liviau, Marc Notredame en André Vandekerckhove.

Aan de kijker om mee met ons te oordelen: alternatief of juist niet?


Johan DE VRIESE


Jean-Marie CLOET


Daniël Kyndt


Nathalie DEMUYNCK


Hilde VEREENOOGHE


Dirk LIVIAU


André VANDENKERCKHOVE