LIDGELD


Het lidgeld bedraagt € 30,00 per kalenderjaar te storten op bankrekening BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw (tussen 1 december en 15 januari). 

LET WEL: vermeld steeds voor welke vereniging of persoon waarvoor betaald wordt.