BoW blijft een jaarlijkse wedstrijd maar elk onderdeel wordt een triënnale.

Concreet:  

 2021: een clubwedstrijd voor fotoprints 

 2022: een clubwedstrijd voor digitale beelden 

 2023: een clubwedstrijd voor AV-montages

 

Best of West 2021: Clubwedstrijd voor FOTOPRINTS.

1) Reglement en info

Deelname per club aan BoW 2021 bedraagt 25 euro.

Aangezien we op clubniveau zullen werken, nemen we een minimum van 5 leden per club.

Het maximum aantal deelnemers per club is onbeperkt.

Er zijn 2 themas:

* vrij onderwerp

* opgelegd thema: humor” .

Grootte van de beelden: langste zijde bedraagt max. 80 cm 

Criteria: de fotos mogen nog niet eerder zijn ingeschreven voor BoW en de fotos mogen geen prints zijn van reeds eerder ingezonden digitale beelden voor BoW. Met andere woorden: we verwachten werk dat we nog niet eerder zagen in onze wedstrijden.

De fotos moeten op een drager gepresenteerd worden (stevig fotopapier, dilite, dibond, plexi, canvas, forex, karton...) maar niet in een kader achter glas.

Zowel kleurenprints als monochrome prints worden aanvaard voor de beide themas.

Maximum 10 prints per auteur per thema.

Het jaartal van de print van het digitale of het analoge beeld speelt geen rol.

Een club van 5 leden kan dus voor 25 euro deelnemen met 100 prints.

Elke deelnemer kan slechts voor één club inschrijven en moet de auteur zijn van het ingezonden werk. 

Aangezien het hier een clubwedstrijd betreft, kunnen bestuursleden van WVFD eveneens deelnemen met uitzondering van de wedstrijdcommissaris.

Na de jurering, eind augustus, wordt elke deelnemende club op de hoogte gebracht of ze al dan niet in de top 10 zitten van de wedstrijd. Er wordt verder niets gecommuniceerd over de jurering. Elke deelnemende club ontvangt, via het contactadres van de clubverantwoordelijke, een uitnodiging voor de proclamatie . Ook via onze digitale nieuwsbrief zal eveneens een uitnodiging verspreid worden.

 

2) Jurering

De jurering gebeurt op volgende wijze: 

A) in de eerste ronde wordt van elke deelnemer het beste beeld geselecteerd

B) in de tweede ronde krijgen alle geselecteerde beelden uit de eerste ronde punten toegekend

C) de club met het beste gemiddelde wordt BoW-laureaat.

Elke deelnemer heeft dus juist één werk dat naar de eindjurering gaat.

Bij gelijke stand beslist de jury aan de hand van het clubportfolio wie Best of West-club wordt.

 

3) Inzendingen

De inzending per club moet als één geheel binnengebracht worden op het secretariaat in Ieper (Burchtstraat 1 a) voor 15 juni 2021.

Controleer de openingsuren op de website en maak een afspraak.

De clubinzending  moet vergezeld zijn van het ingevulde deelnameformulier. Stuur dus NIETS digitaal door.
De nodige documenten zijn op de website downloadbaar ter beschikking. 

De betaling van 25 euro voor de inzending per club moet in orde zijn voor 20 juni 2021 op rekening BE02 6528 4568 0640 van WVFD.

 

Na 15 juni 2021wordt niets meer aanvaard.

 

Op het deelnameformulier moeten vermeld worden:

* naam van de club

* telefoon en e-mailadres van de clubverantwoordelijke

* het totaal aantal fotos van de inzending  per thema (dit zal bij afgifte gecontroleerd worden op het secretariaat)

* per thema zijn de namen van de fotografen en de titels ingevuld (let aub op de spelling van de persoonsnamen).

Elke ingezonden foto moet op de achterkant voorzien zijn van een fotovignet met vermelding van naam van de auteur, naam van de club van de auteur en titel van het werk.

 

Bij afgifte van de clubinzending zal het deelnameformulier gecontroleerd worden door iemand van het secretariaat.

Er wordt NIET op een ander adres afgeleverd.

 

In de hoop met deze triënnale nieuw leven te blazen in Best of West,

wens ik jullie, namens het bestuur, veel succes bij de wedstrijden.

 

Groeten,

Liviau Dirk

wedstrijdcommissaris Best of West