BoW blijft een jaarlijkse wedstrijd maar elk onderdeel wordt een triënnale.

Concreet:  

 2021: een clubwedstrijd voor fotoprints 

 2022: een clubwedstrijd voor digitale beelden 

 2023: een clubwedstrijd voor AV-montages

 

Best of West 2022: Clubwedstrijd voor digitale beelden

 

BOW 2.0  - editie 2022

(tweede deel van het drieluik)

 

Best of West 2022 is een clubwedstrijd voor geprojecteerde beelden.

Praktisch

 

De inzending per club moet als één geheel per Wetransfer doorgestuurd worden naar het secretariaat secretariswvfd@gmail.com en dit ten laatste tegen 15 juni 2022.

De clubinzending  moet vergezeld zijn van het ingevulde digitaal deelnameformulier (stuur dus NIETS per post door).

De betaling van 25 euro per club moet voor 15 juni 2022 gestort zijn op rekening BE02 6528 4568 0640 van het WVFD vzw.

Op het deelnameformulier moet vermeld worden:

  • naam van de club.
  • telefoon en e-mailadres van de clubverantwoordelijke.
  • het totaal aantal foto’s van de inzending.
  • de namen van de deelnemers en de titels moeten ingevuld zijn (let a.u.b. op de spelling van de persoonsnamen).

Bij ontvangst van de clubinzending op het secretariaat zal het deelnameformulier + de beelden worden gecontroleerd of alles correct is. 

Elke deelnemende club ontvangt per e-mail een bewijs van goede ontvangst van de inzending met vermelding van het aantal beelden.

 

Jurering

 

Er worden drie externe juryleden aangesteld die niets met het WVFD vzw of de aangesloten clubs te maken hebben. Dit garandeert een eerlijke beoordeling.

 

De jurering zelf gaat als volgt:

 

  • in de eerste ronde wordt van elke deelnemer het beste beeld geselecteerd.
  • in de tweede ronde krijgen alle geselecteerde beelden punten.
  • de club met het beste gemiddelde wordt BOW-laureaat.

 

Elke deelnemer heeft dus juist één werk dat naar de eindjurering gaat.

Bij gelijke stand beslist de jury a.d.h.v. het clubportfolio wie Best of West-club wordt.

 

De eerste drie clubs krijgen naar gelang hun plaats een aandenken.

 

Naast de clubuitslag kent de jury nog 3 individuele prijzen toe aan de beste foto in de categorieën : “sport”, “natuur” en “landschap in West-Vlaanderen”. Het spreekt vanzelf dat voor deze laatste categorie een referentiepunt aanwezig moet zijn in de foto.

 

Tijdens de jurering wordt geen enkele kanteling toegepast.

 

Ten laatste eind augustus, wordt elke deelnemende club op de hoogte gebracht of ze al dan niet in de top 10 zitten van de wedstrijd.

Er wordt verder niets gecommuniceerd over de uitslag jurering.

Elke deelnemende club ontvangt, via het contactadres van de clubverantwoordelijke, een uitnodiging voor de proclamatie.

Ook via onze digitale nieuwsbrief zal eveneens een uitnodiging verspreid worden.