Best of West 2023

 

Wedstrijdreglement WVFD – BOW AV-Series 2023

De huidige Best-of-West-wedstrijd (BOW) bestaat uit 3 delen en is een clubwedstrijd.

In 2021 was er het onderdeel printed prints, in 2022 digital prints en thans 2023 AV-series.

Onderstaand reglement betreft de BOW 2023 AV-Series.

Art. 1 Wie kan deelnemen?

 • Elk lid van een bij het WVFD vzw aangesloten fotoclub kan meedoen aan BOW 2023 AV-series.
 • Het volstaat het inschrijvingsformulier correct in te vullen en samen met de deelnamebijdrage over te maken vóór de uiterste inzenddatum (zie uitnodiging).
 • Pas als aan beide voorwaarden voldaan is, wordt de inschrijving definitief en is de deelname verzekerd.

Art. 2 Deelnamebijdrage:

 • Elk lid van een bij het WVFD vzw aangesloten club mag tot maximum 10 minuten AV-series inzenden.
 • Hiervoor betaalt de deelnemer €10 deelnamebijdrage rechtstreeks aan het WVFD vzw.
 • Dit bedrag is over te maken op rekening BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw met vermelding van de naam van de deelnemer en van de aangesloten club.

Art. 3 Belangrijke info:

 • Niettegenstaande BOW een clubwedstrijd is, wordt er voor het onderdeel AV-series vertrokken van de individuele leden van een bij het WVFD vzw aangesloten club.
 • Uitgangsmateriaal is ‘het stilstaand beeld’, er mogen evenwel in de AV-serie videobeelden worden gebruikt.
 • Het inschrijvingsformulier/inschrijvingsformulieren en de AV-serie/AV-productie (zie verder) worden via wetransfer.com verstuurd naar Dirk Liviau, wedstrijdcommissaris, op: bow.wvfd@gmail.com.
 • De AV-series worden enkel in Mp4 videoformaat ingestuurd.
 • Elke individuele deelnemer mag meerdere AV-series insturen tot een maximum van 10 minuten (AV-productie). Moet wel in 1 zending verstuurd worden.
 • Het thema is vrij. Elk onderwerp kan en mag aan bod komen, uiteraard rekening houdend met de wettelijke voorschriften over wat wel en niet kan in onze samenleving. Zowel de organisatie als de jury kan een AV-serie hierom weigeren.
 • Elke inzending zal een bestandsnaam dragen met: voornaam auteur.familienaam auteur.titel van AV. ( dirk.liviau.oorlog oekraïne.mp4)
 • De auteur wordt geacht eigenaar te zijn van de gebruikte foto’s en videobeelden.
 • De auteur wordt geacht in orde te zijn met Sabam voor de gebruikte muziek.
 • Op de proclamatie worden AV-series vertoond via een Full-HD-beamer met een resolutie van 1920x1080 pixels, wat overeenkomt met een beeldverhouding 16:9.
 • Wanneer uw AV-serie deze 16:9 beeldverhouding heeft, dan wordt uw AV-reeks best aangeleverd in de 1920x1080-beeldresolutie (Het volledige projectieveld wordt benut).
 • Wanneer uw AV-serie de verhouding 3:2 heeft, dan wordt de grootst mogelijke beeldresolutie bekomen met een instelling van 1620x1080 pixels. (aan beide zijden ontstaat dan een zwarte balk).
 • Wanneer uw AV-serie de verhouding 4:3 heeft, dan wordt de grootst mogelijke beeldresolutie bekomen met een instelling van 1440x1080 pixels. (aan beide zijden ontstaat dan een zwarte balk).

Art. 4 Jurering:

 • De jury werd geselecteerd door FGA ( het fotoverbond van Antwerpen )
 • Zij evalueren alle inzendingen en geven er een kort verslag van t.b.v. de auteur.
 • Zij plaatsen alle AV-series in volgorde te vertrekken van de beste AV-serie tot de minst goede.
 • Deze jurering is niet openbaar.
 • Aan de hand van de jurylijst wordt de uitslag teruggekoppeld naar een club- resultaat.
 • De jury zal de eerste drie clubs aanduiden met goud, zilver en brons.
 • De beslissing van deze jury is bindend.
 • Over de uitslag wordt er geen communicatie gevoerd (noch vóór, noch na de proclamatie). Wel wordt de individuele evaluatie na de proclamatie nog doorgestuurd naar de auteur.
 • Zowel het clubklassement als het individuele klassement wordt door BREEDBEELD teruggekoppeld naar de organisatie ten behoeve van de proclamatie.

 

 

Art 5 Proclamatie:

 • De proclamatie vindt plaats op zondag 19 november 2023 om 14u in de aula van de Vives hogeschool, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge o.l.v. wedstrijdcommissaris Dirk Liviau.
 • Alle deelnemende clubs worden hierop uitgenodigd.
 • De auteurs van de ingezonden AV-series worden ook individueel uitgenodigd.
 • De auteur van een AV-serie wordt geacht aanwezig te zijn bij de proclamatie.
 • Uiteraard zijn alle andere bij het WVFD vzw aangesloten clubs ook welkom.
 • Het WVFD vzw behoudt zich het recht voor om deze plaats en datum te wijzigen, indien zij hiertoe wordt verplicht. De deelnemers zullen dan te gepasten tijde hiervan verwittigd worden.
 • Er zal na de proclamatie een selectie van ingezonden AV-series vertoond worden.
 • Volgend op de projectie zal het WVFD vzw nog een receptie voorzien.

 

Art 6 Prijzen:

 • De eerste drie clubs zullen in analogie met de twee voorbije wedstrijden een aandenken krijgen naargelang hun plaats in de rangschikking.
 • De beste individuele AV-serie krijgt nog een extra prijs.